Lịch kiểm tra

Môn thi, cấp độ Ngày thi
Chứng chỉ Tiếng Trung A, B, C 12/03/2017   18/06/2017   16/07/2017   10/09/2017   10/12/2017  
Chứng chỉ Tiếng Anh A, B, C 12/03/2017   28/05/2017   16/07/2017   10/09/2017   10/12/2017  
Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao 08/01/2017   19/03/2017   23/04/2017   21/05/2017   23/07/2017   24/09/2017   26/11/2017  
Chưa có lịch tổ chức thi năm 2018