Trường hợp còn bằng gốc (hoặc bản photo bằng gốc):

- Người dân đăng ký thông tin và đính kèm file hình bằng gốc trên mục “Thủ tục hành chính” cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo (http://hcm.edu.vn/) hoặc website: www.sgdhcm.hanhchinhcong.edu.vn và in Phiếu đăng ký.
- Nhận thông báo qua email. Liên hệ Phòng Tiếp công dân của Sở để nộp lệ phí và chờ nhận bản sao.
Lưu ý: Mang theo phiếu đăng ký và Chứng minh nhân dân (hoặc giấy Ủy quyền nếu đi nhận thay). Lệ phí cấp bản sao: 9.000 đ/bản sao.


Trường hợp mất bằng gốc:

Mang theo Chứng minh nhân dân và các giấy tờ minh chứng (nếu có) đến liên hệ tại Phòng Tiếp Công dân để được hướng dẫn trực tiếp.
Nếu chưa quen với việc đăng ký trực tuyến, người dân mang theo Chứng minh nhân dân, liên hệ trực tiếp với Phòng Tiếp Công Dân của Sở GD&ĐT để được hướng dẫn. Thời gian nhận và trả hồ sơ khi đăng ký trực tiếp như sau:
Ngày giờ nhận Ngày giờ trả Ghi chú
Từ 7h30 đến 11g00 Sau 15g30 cùng ngày
Từ 13g30 đến 15g30 Sau 10g00 hôm sau Không tính cho ngày nghỉ và ngày lễ